WIE ZIJN WIJ?

VISIE & MISSIE

Volgens de statuten heeft het Huis van het Nederlands “tot doel de Nederlandse taal en cultuur in Noord-Frankrijk in contact met de Euregio te bevorderen door middel van voorlichting en opleiding. Om de plaats van het Nederlands onder de talen van West-Europa te benadrukken, worden ook opleidingen aangeboden in het Engels. We staan voor iedereen open, met de nodige filosofische en politieke neutraliteit en in een grensoverschrijdende geest.”

wheel, bicycle, to go biking-3127945.jpg
dinant, houses, waterfront-2220459.jpg

ZES GOEDE REDENEN OM NEDERLANDS TE LEREN

0

Nederlands is de taal van twee buurlanden (België en Nederland).

Nederlands is de taal van twee aangrenzende landen (België en Nederland). Het leren van hun taal wordt gezien als een daad van volledige erkenning van de ander en stelt ons derhalve in staat elkaar beter te leren kennen en elkaar beter te begrijpen buiten onze verschillen.

0

De belangrijkste economische partners van de regio Nord-Pas-de-Calais zijn voornamelijk Nederlandstalig. 

Nederlands is de taal van 25 miljoen inwoners en van enkele economisch zeer belangrijke Europese landen; de Benelux (voor meer dan 80% Nederlandstalig), waarin Nederland, België en Luxemburg zijn verenigd, vertegenwoordigt een productie van rijkdom (BBP) die bijna gelijk is aan die van Spanje vandaag. Diezelfde Benelux is de belangrijkste economische partner van de regio Nord-Pas-de-Calais (25% van het handelsverkeer) en de tweede (13%) voor Frankrijk, onmiddellijk na Duitsland (15%). Frankrijk is voor de Benelux de belangrijkste toeristische bestemming!

0

De knowhow, creativiteit en innoverende geest kunnen een echte troef zijn.

Nederlands is de taal van twee Europese landen waarvan de specifieke knowhow en het vermogen tot creativiteit en innovatie internationaal erkend worden: creatie, design, architectuur, stadsplanning, ondernemingsdynamiek, stedelijke mobiliteit, scheepsbouwkunde, haven- en kustbouwkunde, zeevervoer, beheer van de overstromingsrisico’s, maar ook literatuur, dans, film, mode, schilderkunst, muziek, enz.

0

De kwaliteit van het Nederlandstalige onderwijs- en onderzoekssysteem wordt wereldwijd erkend.

Nederland en Belgisch Vlaanderen zijn twee landen/regio’s waarvan de onderwijs- en onderzoeksystemen wereldwijd om hun kwaliteit worden erkend. Dit wordt eens te meer bevestigd door de resultaten van de periodieke PISA- en Adult Skills-testen van de OESO.

0

Wie in/met één van deze landen wil werken, zou dus de taal van dat land goed moeten beheersen.

Voor wie in Belgisch Vlaanderen wil werken, is Engels beheersen goed, maar niet voldoende! Bovendien is het Vlaams momenteel te gediversifieerd om te weten aan welk dialect u de voorkeur zou moeten geven. Door Standaardnederlands te studeren, zult u zich zeer snel aanpassen aan de eisen van alle Vlaamse en Nederlandse bedrijven, waar ze zich ook bevinden en die voor hun officiële uitwisselingen toch al een gestandaardiseerde vorm van het Nederlands gebruiken (vooral op papier)!

0

Een vorm van het Nederlands werd lange tijd gebruikt in ruraal en maritiem Vlaanderen.

Nederlands leren is ook het plezier om de taalbarrière te overwinnen en een gemeenschappelijke manier van leven te delen: gezelligheid, stadsplanning, architectuur, gastronomie, schilderkunst, muziek, folklore, enz. Bovendien werden het Nederlands en het Vlaemsch dialect nog geschreven en gesproken in de regio Nord-Pas-de-Calais (ruraal en maritiem Vlaanderen in het bijzonder) door verschillende generaties. Nederlands is dus ook een manier om weer in contact te komen met je verleden!

RELATIES TUSSEN HET VLAAMS EN HET NEDERLANDS

In het arrondissement Dunkerque wordt het oude West-Vlaamse dialect nog gesproken door een paar honderd tachtigers. We zien echter allemaal dat er geen Vlaemsch meer wordt gesproken of begrepen, noch in bedrijven, noch in de administratie, noch in scholen, noch in de media. Kortom, het Vlaams is in Frankrijk en in België volledig uit de publieke sfeer verdwenen.

In de Belgische provincie West-Vlaanderen daarentegen vormt het West-Vlaams een geheel van dialectvarianten van het geschreven Nederlands die nog steeds levend zijn. In onze buurlanden wordt echter nooit een personeelsadvertentie in het West-Vlaams opgesteld en voor geen enkele baan is een beheersing van het West-Vlaams dialect van Noord-Frankrijk vereist.

We kunnen dus concluderen dat het mogelijk is om een West-Vlaams dialect te leren begrijpen en gebruiken voor Frans/Nederlandse tweetaligen als ze zich in een gezin of sociale omgeving bevinden waar dat dialect voorkomt, of dat nu in België of in Frankrijk is. Aangezien de geschreven traditie van het Nederlands goed gedocumenteerd is in Frans-Vlaanderen, is het Nederlands bovendien zinvol als streektaal in de opleiding van archivarissen en historici.